O nás
  • Elektrické prípojky - elektroinštalácie rodinných domov - elektroinštalácie čerpacích staníc - výroba elektrorozvádzačov - revízie - elektronické zabezpečenie objektov (alarmy) - kamerové systémy

Úvod

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti elektroinštalácií od roku 1991.Za toto obdobie sme vybudovali prosperujúcu spoločnosť, ktorá uspokojila požiadavky stoviek zákazníkov, z ktorých sa k nám mnohí vracajú už tri desaťročia.Obráťte sa na nás s dôverou, náš tím zrealizuje vaše predstavy....

Naše služby:

  • Elektroinštalácie
  • Čerpacie stanice
  • Elektrorozvádzače
  • Revízie
  • EZS - alarmy

0905 642 902

0903 245 187

Elektroinštalácie:

Nosným článkom nášho pôsobenia sú elektroinštalácie objektov.Vykonávame elektroinštalácie obytných, obchodných a priemyselných objektov.Na požiadanie realizujeme montáž elektrickej prípojky, samotnú rozvodovú inštaláciu, bleskozvod, atď... Pri všetkých druhoch inštalácií využívame najmodernejšie technológie, popri dodržaní priaznivých cien vyhovujúcim našim zákazníkom.

Čerpacie stanice:

Okrem klasických objektov ako sú rodinné domy, obchodné objekty a priestory sa špecializujeme na objekty čerpacích staníc pohonných hmôt. Tieto inštalácie majú svoje špecifiká, vyžaduje sa v nich dodržiavanie prísnejších noriem do výbušného prostredia. Naša spoločnosť je vlastníkom oprávnení nevyhnutých k práci vo výbušnom prostredí. S inštaláciami v týchto podmienkach máme dlhoročné skúsenosti, čomu nasvedčuje aj neustále rozrastajúca sa rada našich spokojných zákazníkov.

Elektrorozvádzače:

Spoločnosť Elkubix je taktiež vlastníkom oprávnenia na výrobu elektrických rozvádzačov do 2500A. Na požiadanie Vám navrhneme a zhotovíme elektrorozvádzač za bezkonkurenčnú cenu!

Revízie:

Každý objekt, ktorý je odberateľom elektrickej energie musí mať prevedenú tzv. revíziu. Je to séria rôznych typov meraní, ktoré sú na základe noriem vypracované do revíznej správy. Naša spoločnosť je vlastníkom oprávnenia „revízny technik“ a vlastníkom najmodernejších prístrojov potrebných na revízne merania. Na požiadanie Vám prevedieme revízne merania a vypracujeme revíznu správu.