Naše služby
  • Elektrické prípojky - elektroinštalácie rodinných domov - elektroinštalácie čerpacích staníc - výroba elektrorozvádzačov - revízie - elektronické zabezpečenie objektov (alarmy) - kamerové systémy

Elektroinštalácie

Nosným článkom nášho pôsobenia sú elektroinštalácie objektov. Vykonávame elektroinštalácie obytných, obchodných a priemyselných objektov. Na požiadanie realizujeme montáž elektrickej prípojky, samotnú rozvodovú inštaláciu, bleskozvod, atď... Pri všetkých druhoch inštalácií využívame najmodernejšie technológie, (ako napríklad bezprašné frézovanie stien) popri dodržaní priaznivých cien vyhovujúcim našim zákazníkom.

0905 642 902

0903 245 187

Alarmy-kamery

Navrhneme a nainštalujeme systém ktorý spoľahlivo zabezpečí Váš byt alebo dom a odradí neočakávanú návštevu počas Vašej neprítomnosti. Navrhneme Vám alarm alebo kamerový systém, ktorý pokryje Vaše potreby a zohľadní Vaše finančné možnosti. Na alarmy spoločnosti Jablotron poskytujeme 5 ročnú záruku. Pomocou kamerového systému môžete sledovať svoj majetok počas svojej neprítomnosti – kedykoľvek a kdekoľvek – na mobilnom telefóne, alebo tablete.

Čerpacie stanice

Naša spoločnosť sa špecializuje na objekty čerpacích staníc pohonných hmôt. Tieto inštalácie majú svoje špecifiká, vyžaduje sa v nich prísne dodržiavanie noriem výbušného prostredia. Naša spoločnosť je vlastníkom oprávnení nevyhnutých k práci vo výbušnom prostredí. S inštaláciami v týchto podmienkach máme dlhoročné skúsenosti, čomu nasvedčujú desiatky zrealizovaných čerpacích staníc. Taktiež prevádzame aj rekonštrukcie a servis technológií čerpacích staníc.

elkubix@elkubix.sk

nkubica@elkubix.sk